mybase

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET - FRIGJORD TID

Kraven på tillgänglighet ökar och fler än någonsin använder Internet i situationer där man tidigare använt telefonen.

Detta gäller troligen även dina kunder.

Vi vet att med rätt verktyg kan du erbjuda samma goda service som den du ger via telefon - om inte bättre.

Nyckelorden är flexibilitet, effektivitet och kundanpassning. Besökaren skall få de svar som behövs för att fatta rätt beslut och bekräftelse på att det val de gjort finns tillgängligt för bokning.

Via mybase bokar dina kunder sina tider när de själva önskar, utan att anpassa sig efter att du finns tillgänglig per telefon. Du väljer själv vilka resurser, aktiviteter och bokningsbara tider som skall stå till förfogande. Kunden får bekräftelse på sin bokning via e-post.

För att minimera risken för kunder som uteblir, skickas det automatiskt ett SMS till kunden kvällen innan.
Ett bokningsprogram från   RHData AB