mybase

Datum, veckodag, klockslag och tidsåtgång

BOKNINGSBARA TIDER

Du lägger själv upp de tider där du vill finnas tillgänglig för dina kunder, helt efter din egen kapacitet. Tiderna läggs upp per resurs och du kan välja att skapa standardiserade scheman för valfritt antal veckor framåt i tiden.

Via din interna programvy ser du vilka tider som är bokade och vilken beläggning som finns per resurs. På så sätt får du enkelt en överblick över ditt veckoschema.

Då kunden godkänt sin bokning skickas en bekräftelse via sms eller e-mail. Texten i denna bekräftelse är standardiserad per resurs men kan när som helst ändras. På så sätt får du en personlig dialog med dina kunder.
Ett bokningsprogram från   RHData AB