mybase
Aktuell information
Tanken med att ha en hemsida på internet är att informationen som finns där alltid skall vara aktuell och lätt åtkomlig för dina kunder.

Tyvärr så är det alltför vanligt att företag skaffar sig en hemsida, men sedan blir det inga ändringar på mycket lång tid. Detta beror ofta på att någon annan har utformat hemsidan och använt komplicerade verktyg. Den som har beställt sidan saknar kompetens eller möjlighet att lägga in förändringar, och måste kanske beställa ett nytt uppdrag hos den som har gjort hemsidan.

Med mybase är det så enkelt att skapa en hemsida att du med lätthet kan göra det själv om du har såpass datorvana att du kan skicka ett mail. Du kan skriva in meddelanden som når dina kunder i nästa sekund.
Ett bokningsprogram från   RHData AB